PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-972
91 51 3 150 227-9    PL-PKPC

201E-973 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R324.07.2003ZNLE Gliwice
P4/1 R430.03.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R523.04.2019Olkol Oleśnica