PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-971
91 51 3 150 228-7    PL-PKPC

201E-972 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R321.06.1999ZNTKiM Gdańsk
R424.11.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R526.01.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.