PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni
ET22-970
91 51 3 150 229-5    PL-PKPC

201E-971 / 1986
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R411.01.2001ZNTK Oleśnica
R528.02.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R607.02.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.
24.02.2008 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy R5. ET22-970
25.03.2017 | Wyrzysk Osiek ET22-970
01.05.2019 | Wyrzysk Osiek | Data naprawy P4/2 R6. ET22-970