PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-970
91 51 3 150 229-5    PL-PKPC

201E-971 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R411.01.2001ZNTK Oleśnica
R528.02.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R607.02.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.