PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-969
91 51 3 150 230-3    PL-PKPC

201E-970 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.01.2000ZNLE Gliwice
R508.11.2005ZNTKiM Gdańsk
P4/2 R619.11.2012CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R731.01.2019PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice