PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-964
91 51 3 150 235-2    PL-PKPC

201E-965 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R312.01.2004ZNTK Oleśnica
P4/1 R430.09.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R515.05.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.