PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-962
91 51 3 150 237-8    PL-PKPC

201E-963 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R417.08.2004ZNTK Oleśnica
P4/1 R528.02.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R606.07.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.