PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-959
91 51 3 150 240-2    PL-PKPC

201E-960 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R306.10.2001ZNLE Gliwice
R415.03.2008ZNLE Gliwice
P4/2 R519.09.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz