PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-958
91 51 3 150 241-0    PL-PKPC

201E-959 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R310.09.1999ZNLE Gliwice
R417.03.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R528.09.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice