PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-956
91 51 3 150 243-6    PL-PKPC

201E-957 / 1986
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R322.05.2000ZNTK Oleśnica
R419.09.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R527.02.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz