CTL Logistics

ET22-955
91 51 3 150 765-8    PL-CTLL

201E-956 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
+++
25.12.1998
MT Wrocław Zach.
G113.02.2002ZNTK Oleśnica
1R130.09.2009ZNTK Oleśnica
1P4/228.08.2015ZNTK Oleśnica