PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-954
91 51 3 150 244-4    PL-PKPC

201E-955 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R322.11.2000ZNLE Gliwice
R416.04.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R511.07.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.