PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-952
91 51 3 150 246-9    PL-PKPC

201E-953 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R516.06.2000ZNTK Oleśnica
R622.12.2005ZNTK Oleśnica