PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-948
91 51 3 150 250-1    PL-PKPC

201E-949 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R530.07.2004ZNTK Poznań
P4/1 R631.03.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R712.10.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.