PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-946
91 51 3 150 252-7    PL-PKPC

201E-947 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.03.1998ZNTK Oleśnica
R515.10.2003ZNTK Oleśnica
R613.08.2010CT Kujawski / CT Bydgoszcz
P4/2 R712.06.2018CT Zachodni / CTU Szczecin