PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-944
91 51 3 150 254-3    PL-PKPC

201E-945 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R418.08.1999ZNLE Gliwice
R514.10.2005ZNTK Oleśnica
P4/2 R604.09.2015CT Zachodni / CTU Szczecin