PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-943
91 51 3 150 255-0    PL-PKPC

201E-944 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R406.10.1999ZNLE Gliwice
R529.08.2005ZNTK Oleśnica
P4/2 R631.12.2012CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R729.03.2019PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice