PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-942
91 51 3 150 630-4    PL-PKPC

201E-943 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R419.10.1999ZNLE Gliwice
R528.10.2005ZNTK Oleśnica
P4/2 R630.06.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.