PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-938
91 51 3 150 259-2    PL-PKPC

201E-939 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.12.2001ZNTK Poznań
R531.01.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R615.11.2018Olkol Oleśnica