PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-936
91 51 3 150 261-8    PL-PKPC

201E-937 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R105.08.1989ZNLE Gliwice
R230.12.1994ZNTK Lubań
R330.03.1998ZNTK Oleśnica
R419.07.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R531.08.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz