PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-935
91 51 3 150 262-6    PL-PKPC

201E-936 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.09.1999ZNTK Lubań
R431.07.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R528.06.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.