PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-934
91 51 3 150 263-4    PL-PKPC

201E-935 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R119.04.1991ZNTK Lubań
R203.02.1998ZNTK Lubań
R319.02.2004ZNTK Poznań
R428.01.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R518.05.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz