PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie
ET22-932
91 51 3 150 265-9    PL-PKPC

201E-933 / 1985
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R3 09.10.2003 ZNTK Oleśnica
R4 31.12.2010 PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R5 08.04.2019 NEWAG Gliwice