PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-932
91 51 3 150 266-7    PL-PKPC

201E-933 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R309.10.2003ZNTK Oleśnica
R431.12.2010PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R508.04.2019NEWAG Gliwice