PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-931
91 51 3 150 266-7    PL-PKPC

201E-932 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R116.10.1989ZNLE Gliwice
R229.12.1997ZNLE Gliwice
R303.10.2004ZNTK Poznań
P4/2 R423.03.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R530.07.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz