PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-927
91 51 3 150 270-9    PL-PKPC

201E-928 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R305.02.1999ZNLE Gliwice
A04.10.2001ZNLE Gliwice
R423.02.2007ZNTK Oleśnica