PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-926
91 51 3 150 271-7    PL-PKPC

201E-927 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R425.10.2006ZNTK Oleśnica