PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu
ET22-926
91 51 3 150 271-7    PL-PKPC

201E-927 / 1985
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 25.10.2006 ZNTK Oleśnica
P4/2 R5 31.07.2019 PKP CARGOTABOR ZNT w Zduńskiej Woli