PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-923
91 51 3 150 274-1    PL-PKPC

201E-924 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R426.09.1998ZNTK Oleśnica
R530.04.2004ZNTK Poznań
P4/2 R622.04.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.