PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-922
91 51 3 150 275-8    PL-PKPC

201E-923 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R120.08.1988ZNLE Gliwice
R227.10.1992ZNLE Gliwice
R316.01.1996ZNTK Gdańsk
R404.02.2000ZNLE Gliwice
R518.11.2005ZNTKiM Gdańsk
P4/2 R629.04.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz