PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-919
91 51 3 150 278-2    PL-PKPC

201E-920 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R123.03.1988ZNLE Gliwice
R223.02.1994ZNTK Lubań
R318.11.1996ZNTK Lubań
R426.08.2002ZNTK Poznań
R531.03.2009CT Zachodniopomorski / CT Szczecin
P4/2 R606.12.2018Olkol Oleśnica