PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu
ET22-916
91 51 3 150 281-6    PL-PKPC

201E-917 / 1985
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R3 23.09.1999 ZNTK Oleśnica
P4/1 R5 16.03.2011 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R6 15.03.2019 NEWAG Gliwice