PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-916
91 51 3 150 281-6    PL-PKPC

201E-917 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R323.09.1999ZNTK Oleśnica
P4/1 R516.03.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R615.03.2019NEWAG Gliwice