PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-914
91 51 3 150 283-2    PL-PKPC

201E-915 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R325.10.2002ZNLE Gliwice
R428.02.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R514.02.2019NEWAG Gliwice