PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-913
91 51 3 150 284-0    PL-PKPC

201E-914 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R119.12.1988ZNLE Gliwice
R211.01.1994ZNTK Lubań
R330.09.1996ZNTK Lubań
R427.08.2002ZNTK Oleśnica
R528.12.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R631.08.2015CT Północny / CTU Bydgoszcz