PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-911
91 51 3 150 286-5    PL-PKPC

201E-912 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R120.08.1988ZNLE Gliwice
R215.04.1993ZNTK Lubań
R329.09.1995ZNTK Oleśnica
R409.11.2000ZNTK Oleśnica
R514.02.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R627.06.2014CT Zachodniopomorski / CT Szczecin