PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-909
91 51 3 150 288-1    PL-PKPC

201E-910 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.08.1988ZNLE Gliwice
R209.12.1993ZNLE Gliwice
R330.09.1996ZNTK Lubań
R423.07.2002ZNTK Poznań
R526.06.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R611.08.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz