PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-908
91 51 3 150 289-9    PL-PKPC

201E-909 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.11.2001ZNTK Poznań
R529.02.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R617.02.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.