PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-907
91 51 3 150 290-7    PL-PKPC

201E-908 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R129.02.1988ZNLE Gliwice
R214.10.1994ZNTK Lubań
R307.02.2003ZNTK Oleśnica
R422.10.2009CT Zachodniopomorski / CT Szczecin