PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-906
91 51 3 150 291-5    PL-PKPC

201E-907 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R125.06.1988ZNLE Gliwice
R202.11.1994ZNLE Gliwice
R330.03.1999ZNTK Lubań
R408.07.2004ZNTK Oleśnica
P4/2 R519.12.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R630.03.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice