PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-905
91 51 3 150 292-3    PL-PKPC

201E-906 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.05.1988ZNLE Gliwice
R205.12.1993ZNLE Gliwice
R321.08.1996ZNTK Lubań
R426.03.2002ZNTK Oleśnica
R518.09.2007ZNLE Gliwice
P4/2 R610.12.2018NEWAG Gliwice