PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-901
91 51 3 150 296-4    PL-PKPC

201E-902 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R129.07.1987ZNLE Gliwice
S130.01.1990ZNLE Gliwice
R301.06.1994ZNLE Gliwice
R428.02.1998ZNTK Oleśnica
R511.09.2003ZNTK Poznań
P4/1 R616.05.2012CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R731.08.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.