PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-898
91 51 3 150 299-8    PL-PKPC

201E-899 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R423.01.2001ZNLE Gliwice
R519.07.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R609.02.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz