PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-892
91 51 3 150 305-3    PL-PKPC

201E-893 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R431.12.1999ZNLE Gliwice
R504.04.2006ZNLE Gliwice
P4/2 R618.08.2015CT Zachodni / CTU Szczecin