PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-891
91 51 3 150 306-1    PL-PKPC

201E-892 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R118.01.1988ZNLE Gliwice
R226.05.1992ZNLE Gliwice
R308.11.1995ZNLE Gliwice
R407.09.2000ZNTK Oleśnica
R529.09.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R614.03.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz