PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-888

201E-889 / 1985
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R410.07.2002ZNTK Poznań