PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu
ET22-888
91 51 3 150 309-4    PL-PKPC

201E-889 / 1985
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 10.07.2002 ZNTK Poznań