PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-887
91 51 3 150 310-3    PL-PKPC

201E-888 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R423.06.2008ZNLE Gliwice
P4/2 R526.06.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz