PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET22-883
91 51 3 150 314-5    PL-PKPC

201E-884 / 1984
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R3 16.06.1997 ZNTK Oleśnica
R4 10.03.2004 ZNTK Oleśnica
P4/2 R5 27.06.2012 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R6 11.01.2019 NEWAG Gliwice