PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-883
91 51 3 150 314-5    PL-PKPC

201E-884 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R316.06.1997ZNTK Oleśnica
R410.03.2004ZNTK Oleśnica
P4/2 R527.06.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R611.01.2019NEWAG Gliwice