PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-881
91 51 3 150 026-5    PL-PKPC

201E-882 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R429.07.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R526.02.2014PKP CARGO TABOR Karsznice