PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-877
91 51 3 150 319-4    PL-PKPC

201E-878 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R124.02.1988ZNLE Gliwice
R310.06.1997ZNTK Oleśnica
R422.06.2004ZNTK Oleśnica
P4/2 R530.03.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R609.08.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz