PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-876
91 51 3 150 320-2    PL-PKPC

201E-877 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R423.07.2001ZNLE Gliwice
R530.03.2007ZNTK Oleśnica