PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-873
91 51 3 150 323-6    PL-PKPC

201E-874 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.01.2007ZNTK Oleśnica