PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-872
91 51 3 150 324-4    PL-PKPC

201E-873 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R418.01.1999ZNLE Gliwice
R512.06.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R630.09.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice