PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET22-871
91 51 3 150 325-1    PL-PKPC

201E-872 / 1984
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 05.01.2001 ZNLE Gliwice
P4/2 R5 27.12.2011 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R6 30.04.2019 Olkol Oleśnica