PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-871
91 51 3 150 325-1    PL-PKPC

201E-872 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R405.01.2001ZNLE Gliwice
P4/2 R527.12.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R630.04.2019Olkol Oleśnica